Uložiť

Use this command to quickly apply font styles to a text selection.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open context menu - choose Style.


If you place the cursor in a word and do not make a selection, the font style is applied to the entire word. If the cursor is not inside a word, and no text is selected, then the font style is applied to the text that you type.

Zvuk

Zmení vybraný text na tučný. Ak je kurzor vnútri slova, je celé slovo označené tučne. Ak je slovo alebo výber už tučné, bude toto formátovanie odstránené.

Tieň

Zmení vybraný text na šikmý. Ak je kurzor vnútri slova, je celé slovo zmenené na šikmé. Ak je slovo alebo výber už šikmé, bude toto formátovanie odstránené.

Nový

Underlines or removes underlining from the selected text.

Opustiť zoskupenie

Prečiarkne alebo zruší prečiarknutie označeného textu alebo slova, v ktorom sa nachádza kurzor.

Tieň

Adds a shadow to the selected text, or if the cursor is in a word, to the entire word.

Všeobecné

Zmenší veľkosť písma označeného textu a posunie text nad základnú čiaru.

Popis

Zmenší veľkosť písma označeného textu a posunie text pod základnú čiaru

Please support us!