ZoskupiƄ

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

V kontextovom menu bunky zvoÄŸte Bunka - Hore


Please support us!