Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

warning

Zlúčenie buniek môže viesť k chybám počítania vo vzorcoch tabuľky.


Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Merge Cells.

From toolbars:

Icon Merge Cells

Zlúčiť bunky


Please support us!