Text

Zarovná označené odseky k ľavému aj pravému okraju strany. Ak chcete, je možné určiť možnosti zarovnanie posledného riadku odseku - vyberte Formát - Odsek - Zarovnanie.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Align - Justified (drawing functions).

Open context menu - choose Align - Justified.

Ikonka

Do bloku


Please support us!