Text

Set the alignment options for the current selection.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Align (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).


Text

Zarovná vybrané odseky k ľavému okraju stránky.

Text

Zarovná označené odseky k pravému okraju strany.

Text

Vycentruje vybrané odseky na stránke.

Text

Zarovná označené odseky k ľavému aj pravému okraju strany. Ak chcete, je možné určiť možnosti zarovnanie posledného riadku odseku - vyberte Formát - Odsek - Zarovnanie.

Please support us!