Odsek

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment. To modify the font of the current paragraph, select the entire paragraph, choose Format - Character, and then click on the Font tab.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Paragraph.

Na paneli Form√°tovanie textu (kurzor v objekte) kliknite na

Icon Paragraph

Odsek


Odsadenie a rozostupy

Nastavuje moŇĺnosti odsadenia odseku a rozostupov medzi odsekmi.

Form√°t

Sets the alignment of the paragraph relative to the margins of page.

Reset

Obnov√≠ zmeny vykonan√© na aktu√°lnej z√°loŇĺke na stav pri otvoren√≠ tohto dial√≥gov√©ho okna.

Please support us!