OtvoriĹĄ

Priradí nový hypertextový odkaz alebo upraví vybraný hypertextový odkaz. Hypertextový odkaz je odkaz na súbor v sieti Internet alebo vo vašom lokálnom systéme.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Choose Format - Character - Hyperlink tab.


HypertextovĂ˝ odkaz

Specify the properties for the hyperlink.

URL

Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink. If you do not specify a target frame, the file opens in the current document or frame.

Prehľadávať

Locate the file that you want to link to, and then click Open.

Odkaz

Zadajte text, ktorĂ˝ chcete zobraziĹĄ pre hypertextovĂ˝ odkaz.

Udalosti

Zadajte udalosť, ktorá sa spustí po kliknutí na hypertextový odkaz.

Názov

Vloženie názvu pre hypertextový odkaz. LibreOffice vloží značku NAME do hypertextového odkazu:

<A HREF="http://www.example.com/" NAME="Nametext" TARGET="_blank">Note</A>

Rámec

Zadajte názov rámca, v ktorom sa má prepojený súbor otvoriť, alebo vyberte preddefinovaný rámec v zozname. Ak ponecháte toto políčko prázdne, prepojený súbor sa otvorí v aktuálnom okne prehliadača.

Názov rámca

DefinĂ­cia

Named entries

File opens in a named frame in the current HTML document.

_self

File opens in the current frame.

_blank

SĂşbor sa otvorĂ­ na novej strane.

_parent

Súbor sa otvorí v nadradenom rámci. Ak neexistuje nadradený rámec, použije sa aktuálny rámec.

_top

File opens in the topmost frame in the hierarchy.


Znakové štýly

Specify the formatting options for the hyperlink.

Navštívené odkazy

Select a formatting style to use for visited links from the list. To add or modify a style in this list, close this dialog, and click the Styles icon on the Formatting toolbar.

Nenavštívené odkazy

Select a formatting style to use for unvisited links from the list. To add or modify a style in this list, close this dialog, and click the Styles icon on the Formatting toolbar.

Please support us!