Pre prístup k tomuto príkazu...


Kategória

Select a category from the list, and then select a formatting style in the Format box.

Formát

Select how you want the contents of the selected to be displayed. The code for the selected option is displayed in the Format code box.

Currency category list boxes

Select a currency, and then scroll to the top of the Format list to view the formatting options for the currency.

note

The format code for currencies uses the form [$xxx-nnn], where xxx is the currency symbol, and nnn the country code. Special banking symbols, such as EUR (for Euro), do not require the country code. The currency format is not dependent on the language that you select in the Language box.


Jazyk

The language setting ensures that date and currency formats, as well as decimal and thousands separators, are preserved even when the document is opened in an operating system that uses a different default language setting.

Možnosti

Specify the options for the selected format.

Desatinné miesta

Zadajte počet desatinných miest, ktoré chcete zobraziť.

Denominator places

Vo formáte zlomku zadajte počet miest pre menovateľ, ktorý chcete zobraziť.

Úvodné nuly

Zadajte maximálny počet núl, ktoré sa majú zobraziť pred desatinnou čiarkou.

Negative numbers red

Changes the font color of negative numbers to red.

Thousands separator

Inserts a separator between thousands. The type of separator that is used depends on your locale settings.

Engineering notation

With scientific format, Engineering notation ensures that exponent is a multiple of 3.

Formátovací­ kód

Zobrazuje kód formátu čísla pre vybraný formát. Môžete tiež zadať vlastný formát. Nasledujúce možnosti sú k dispozícii iba pre používateľom definované formáty čísel.

Pridať

Pridá kód formátu čísla, ktorý ste zadali, do kategórie definovanej používateľom.

Upraviť poznámku

Pridá komentár k vybranému formátu čísla.

Zmazať

Vymaže zvolený formát čísla. Zmeny budú účinné po reštartovaní LibreOffice.

Name line

Zadajte komentár pre vybraný formát čísla a potom kliknite mimo tohto poľa.

Náhľad poľa

Zobrazí ukážku aktuálneho výberu.

Please support us!