Text

Zadajte efekty písma, ktoré chcete použiť.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Character - Font Effects tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Font Effects tab.


Font Effects Page Dialog Image

The changes are applied to the current selection, to the entire word that contains the cursor, or to the new text that you type.

Farba písma

Sets the color for the selected text. If you select Automatic, the text color is set to black for light backgrounds and to white for dark backgrounds.

warning

The text color is ignored on screen, if the Use automatic font color for screen display check box is selected in - LibreOffice - Accessibility.


Transparency

Sets the transparency of the character text. The value 100% means entirely transparent, while 0% means not transparent at all.

Text Decoration

Overlining

Select the overlining style that you want to apply. To apply the overlining to words only, select the Individual Words box.

Overline color

Vyberte farbu nadčiarknutia.

Preškrtnuté

Vyberte prečiarknutý štýl pre vybraný text.

note

If you save your document in Microsoft Word format, all of the strikethrough styles are converted to the single line style.


Podčiarkovanie

Select the underlining style that you want to apply. To apply the underlining to words only, select the Individual Words box.

note

If you apply underlining to a superscript text, the underlining is raised to the level of the superscript. If the superscript is contained in a word with normal text, the underlining is not raised.


Icon on the Formatting Bar:

Ikonka

Podčiarknuté

Underline color

Vyberte farbu podčiarknutia.

Jednotlivé slová

Aplikuje vybraný efekt iba na slová a ignoruje medzery.

Efekty

Vyberte efekty písma, ktoré chcete použiť.

Reliéf

Select a relief effect to apply to the selected text. The embossed relief makes the characters appear as if they are raised above the page. The engraved relief makes the characters appear as if they are pressed into the page.

Osnova

Zobrazí obrys vybraných znakov. Tento efekt nefunguje pri každom písme.

Tieň

Pridá tieň vrhaný smerom dole a napravo od vybraných znakov.

Podpora Ázijských jazykov

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Značka zvýraznenia

Vyberte znak, ktorý sa má zobraziť nad alebo pod celou dĺžkou vybraného textu.

Umiestnenie

Zadajte, kde sa majú zobraziť značky zvýraznenia.

Náhľad poľa

Zobrazí ukážku aktuálneho výberu.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!