Zadajte formátovanie a písmo, ktoré chcete použiť.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the sidebar:

Select the Styles deck, open context menu of a style, choose Edit Style - Font tab.


The changes are applied to the current selection, to the entire word that contains the cursor, or to the new text that you type.

Depending on your language settings, you can change the formatting for the following font types:

note

To enable support for complex text layout and Asian character sets, choose - Languages and Locales - General, and then select the Enabled box in the corresponding area.


Písmo

Enter the name of an installed font that you want to use, or select a font from the list.

You can see the name of the fonts formatted in their respective font if you mark the Show preview of fonts field in LibreOffice - View in the Options dialog box.

Icon on the Formatting Bar:

Ikonka

Názov písma

Typ písma

Vyberte formátovanie, ktoré chcete použiť.

Icon on the Formatting Bar:

Icon Bold

Tučné

Icon Italic

Kurzíva

Veľkosť

Zadajte alebo vyberte veľkosť písma, ktoré chcete použiť. Pre škálovateľné písma môžete tiež zadať desatinné hodnoty.

If you are creating a style that is based on another style, you can enter a percentage value or a point value (for example, -2pt or +5pt).

Icon on the Formatting Bar:

Jazyk

Nastaví jazyk, ktorý použije kontrola pravopisu pre vybraný text alebo text, ktorý zadávate. Dostupné jazykové moduly sú v zozname označené.

If the language list consists of an editable combo box, you can enter a valid BCP 47 language tag if the language you want to assign is not available from the selectable list.

For language tag details please see the IETF language tag Wikipedia page and the W3C Language tags in HTML and XML article.

warning

The spellcheck for the selected language only functions when you have installed the corresponding language module. A language entry has a check mark in front of it if the spellcheck is activated for this language.


Font Features

Vyberte typografické vlastnosti písma a použite ich na znaky.

Náhľad poľa

Zobrazí ukážku aktuálneho výberu.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

OK

Uloží všetky zmeny a zatvorí dialógové okno.

Zrušiť

Kliknutím na Zrušiť zavriete okno bez uloženia akýchkoľvek vykonaných zmien.

Please support us!