Vložiť objekt OLE

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - OLE Object - OLE Object.

On the Insert bar, click

Icon OLE object

Objekt OLE


note

You cannot use the clipboard or drag and drop to move OLE objects to other files.


Empty and inactive OLE objects are transparent.

Vytvoriť nový

Creates a new OLE object based on the object type that you select.

Typ objektu

Select the type of document that you want to create.

Vytvoriť zo súboru

Creates an OLE object from an existing file.

Súbor

Choose the file that you want to insert as an OLE object.

Súbor

Enter the name of the file that you want to link or embed, or click Search to locate the file.

Hľadať...

Locate the file that you want to insert, and then click Open.

Odkaz na súbor

Zaškrtnutím tohto poľa vložíte objekt OLE ako odkaz na pôvodný súbor. Ak toto zaškrtávacie pole nie je zaškrtnuté, objekt OLE sa vloží do dokumentu priamo.

Please support us!