OLE objekt

Inserts an image into the current document .

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Image.

On the Standard bar, click

Ikona

Obrázok


Vkladanie, Úprava, Ukladanie Bitmáp

Vytvoriť štýl

Select the frame style for the graphic.

Odkaz

Inserts the selected graphic file as a link.

Náhľad

Displays a preview of the selected graphic file.

Náhľad poľa

Zobrazí ukážku aktuálneho výberu.

Please support us!