Nový

Zmenší alebo zväčší zobrazenie obrazovky LibreOffice. Aktuálny faktor zväčšenia sa zobrazí ako percentuálna hodnota na stavovom riadku.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose View - Zoom - Zoom.

Click or right-click the field on the Status bar.


Note Icon

Zooming is handled differently on Unix, Linux, and Windows platforms. A document saved with a 100% zoom factor in Windows is displayed at a larger zoom factor on Unix/Linux platforms. To change the zoom factor, double-click or right-click the percentage value on the Status bar, and select the zoom factor that you want.


Faktor zväčšenia

Set the zoom factor at which to display the current document and all documents of the same type that you open thereafter.

Optimálne

Prispôsobiť šírku a výšku

Prispôsobiť šírku

Zobrazí celú šírku strany dokumentu. Horný a dolný okraj strany nemusia byť viditeľné.

100 %

Zobrazí dokument v skutočnej veľkosti.

Premenný

Zadajte faktor zväčšenia, pri ktorom chcete dokument zobraziť. Do poľa zadajte percento.

Vzhľad zobrazenia

For text documents, you can set the view layout. Reduce the zoom factor to see the effects of different view layout settings.

Automaticky

Automatické rozloženie zobrazuje stránky vedľa seba, a to toľkých, koľko ich faktor zväčšenia umožňuje.

Jeden štítok

Zobrazenie jednej stránky zobrazuje stránky pod sebou, ale nikdy nie vedľa seba.

Stĺpce

V zobrazení stĺpcov vidíte vedľa seba stránky s daným počte stĺpcov. Zadajte počet stĺpcov.

Režim knihy

V zobrazení v režime knihy vidíte dve stránky vedľa seba ako v otvorenej knihe. Prvá strana je pravá strana s nepárnym číslom stránky.

Please support us!