Manage changes

Accept or reject recorded changes.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Edit - Track Changes - Manage.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Manage Track Changes

Manage Track Changes


Čiara

Prijať alebo odmietnuť jednotlivé zmeny.

Čiara

Set the criteria for filtering the list of changes on the List tab.

Please support us!