Popis

Uvádza vlastnosti vybranej aktívnej oblasti.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Edit - ImageMap in Writer and Calc or Tools - ImageMap in Impress and Draw,
then select a section of the ImageMap and click Properties - Description.


Hypertextový odkaz

Lists the properties of the URL that is attached to the hotspot.

URL:

Zadajte URL adresu súboru, ktorý chcete otvoriť po kliknutí na vybranú aktívnu oblasť. Ak chcete prejsť na ukotvenie (anchor) v dokumente, adresa má byť v tvare „file:///C:/Documents/nazov_dokumentu#nazov_ukotvenia“.

Alternative text:

Zadajte text, ktorý chcete zobraziť, keď sa myš v prehliadači umiestni na aktívnu oblasť. Ak nezadáte žiadny text, zobrazí sa Adresa.

Rámec:

Zadajte názov cieľového rámca, v ktorom chcete otvoriť URL adresu. Môžete tiež vybrať štandardný názov rámca, ktorý je rozpoznaný všetkými prehľadávačmi zo zoznamu.

Názov:

Zadajte názov obrázka.

Popis

Zadajte popis aktívnej oblasti.

Please support us!