Modify DDE Links

Change the properties for the selected DDE link.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Edit - External Links - Modify (DDE links only).


Modify Link

Lets you set the properties for the selected link.

Application

Lists the application that last saved the source file. LibreOffice applications have the server name soffice.

File

Path to the source file. Relative paths must be expressed by full URI, for example, with file://.

Category

Zobrazuje oblasť alebo objekt zdrojového súboru, ku ktorému sa odkaz vzťahuje. Je možné zadať novú oblasť alebo objekt.

Please support us!