Text Format (Search)

Nájde konkrétne funkcie formátovania textu, ako sú typy písma, efekty písma a charakteristiky toku textu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Edit - Find & Replace - Format button.


The search criteria for attributes are listed below the Find box.

note

You do not need to specify a search text in the Find box when you search and replace formatting.


To define a replacement format, click in the Replace box, and then click the Format button.

Use the Text Format (Search) or the Text Format (Replace) to define your formatting search criteria. These dialogs contain the following tab pages:

Zadajte formátovanie a písmo, ktoré chcete použiť.

Text

Zadajte efekty písma, ktoré chcete použiť.

Odsadenie a rozostupy

Nastavuje možnosti odsadenia odseku a rozostupov medzi odsekmi.

Formát

Sets the alignment of the paragraph relative to the margins of page.

Tok textu

Zadajte možnosti delenia slov a stránkovania.

Nastavte možnosti výplne pre vybraný grafický objekt alebo prvok dokumentu.

Podpora Ázijských jazykov

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Specify the position, scaling, rotation, and spacing for characters.

Text

Sets the options for double-line writing for Asian languages. Select the characters in your text, and then choose this command.

Text

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Language Settings - Languages in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Please support us!