Hľadanie synoným

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

Pre prístup k tomuto príkazu...


For example, a similarity search can find words that differ from the Find text by two characters.

Nastavenia

Define the criteria for determining if a word is similar to the search term.

Zameniť znaky

Zadajte počet znakov v hľadanom výraze, ktoré je možné vymeniť. Napríklad ak zadáte 2 vymenené znaky, slová „sweep“ a „creep“ sa považujú za podobné.

Pridať znaky

Zadajte maximálny počet znakov, o ktoré môže slovo presiahnuť počet znakov vo hľadanom výraze.

Odstrániť znaky

Zadajte počet znakov, o ktoré môže byť slovo kratšie ako hľadaný výraz.

Zložiť

Vyhľadá výraz, ktorý sa zhoduje s ľubovoľnou kombináciou nastavení vyhľadávania podobnosti.

tip

Using Combine better meets a user's expectations from looking at the settings, but may return false positives. Not using Combine may match less than expected, but does not return false positives.


note

A Weighted Levenshtein Distance (WLD) algorithm is used. If Combine is not checked, then settings are treated as an exclusive-OR (strict WLD).If Combine is checked, then settings are treated as an inclusive-OR (relaxed WLD).


warning

Be careful when using Replace All with Similarity Search. Best to be certain first about what will be found.


Please support us!