Nájsť a Nahradiť

Vyhľadá alebo nahradí text alebo formáty v aktuálnom dokumente.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Edit - Find & Replace.

+H

On the Standard bar, click

Icon

Find & Replace


Nájsť

Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať, alebo vyberte predchádzajúce vyhľadávanie zo zoznamu.

Search options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Rozlišovať veľkosť

Rozlišuje medzi malými a veľkými písmenami.

Vyhľadá celé slová alebo bunky, ktoré sú totožné s hľadaným textom.

Nahradiť

Zadajte náhradný text alebo vyberte nedávny náhradný text alebo štýl zo zoznamu.

Replacement options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Nájsť predchádzajúci

Vyhľadá a vyberie predchádzajúci výskyt textu alebo formátu, ktorý hľadáte v dokumente.

Nájsť nasledujúci

Vyhľadá a vyberie ďalší výskyt textu alebo formátu, ktorý hľadáte v dokumente.

Nahradiť

Nahradí označený text alebo formát, ktorý ste vyhľadali, a potom hľadá ďalší výskyt.

Nahradiť všetko

Nahradí všetky výskyty textu alebo formátu, ktoré chcete nahradiť.

Other options

Zobrazuje viac alebo menej možností vyhľadávania. Opätovným kliknutím na tento štítok skryjete rozšírené možnosti vyhľadávania.

Current selection only

Prehľadáva iba vybraný text alebo bunky.

Replace backwards

Vyhľadávanie sa začína na aktuálnej pozícii kurzora a pokračuje smerom na začiatok súboru.

Searches for text formatted with the style that you specify. Select this checkbox, and then select a style from the Find list. To specify a replacement style, select a style from the Replace list.

Hľadanie synoným

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

Match character width (only if Asian languages are enabled)

Distinguishes between half-width and full width character forms.

Sounds like (Japanese) (only if Asian languages are enabled)

Je možné určiť, či sa v japonskom texte hľadá podobná notácia. Zaškrtnite toto políčko a potom kliknite na tlačidlo ... pre určenie možností vyhľadávania.

Hľadanie v japončine

Diacritic-sensitive

Searches exact match, does not include Unicode combining marks in search. For example, searching for كتب will not match كَتَبَ or كُتُب or كتِب and so on.

Kashida-sensitive

Searches exact match, does not include Arabic Tatweel mark U+0640 (also known as Kashida) in search. For example, searching for كتاب will not match كـتاب or كتــــاب and so on.

Zatvoriť

Closes the dialog and saves all changes.

tip

After you close the Find & Replace dialog, you can still search using the last search criteria that you entered, by pressing Shift++F.


Please support us!