Paste Special

Vloží obsah schránky do aktuálneho súboru vo formáte, ktorý možno špecifikovať.

Zdroj

Zobrazí zdroj obsahu schránky.

Výber

Vyberte formát obsahu schránky, ktorý chcete vložiť. Dostupný formát závisí na formáte skopírovaného alebo vystrihnutého zdrojového objektu.

Please support us!