Uložiť

Vloží obsah schránky na miesto kurzoru a nahradí ním vybraný text alebo objekty.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Edit - Paste.

From the tabbed interface:

Choose Home - Paste.

From toolbars:

Icon Paste

Paste

From the keyboard:

+ V

Shift + Ins


Please support us!