Uložiť

Vloží obsah schránky na miesto kurzoru a nahradí ním vybraný text alebo objekty.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Edit - Paste.

+V

On the Standard bar, click

Icon

Paste


Please support us!