Export

Vytlačí aktuálny dokument, výber alebo určené strany. Tiež je možné zadať nastavenia tlače pre aktuálny dokument. Nastavenia tlače sa môžu líšiť podľa používanej tlačiarne a operačného systému.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Print.

+P

On the Standard bar, click

Icon Print File Directly

Tlač súboru priamo


The Print dialog consists of three main parts: A preview with navigation buttons, tab pages with control elements specific to the current document type, and the Print, Cancel and Help buttons.

If you just want to know how to print your document, click any of the following links.

Printing text documents:

Selecting What to Print

Tlač brožúry

Náhľad strany pred tlačou

Printing Multiple Pages on One Sheet

Tlač v opačnom poradí

Výber zásobníka papiera

Printing spreadsheets:

Definícia Oblasti pre tlač

Nastavenie vlastností tlače listu

Výber stránok na vytlačenie

Tlač listu na šírku

Tlač vybraných riadkov alebo stĺpcov vo všetkých stránkach dokumentu

Printing presentations:

Tlač prezentácií

Vytlačenie snímku tak, aby sa zmestil na papier

General printing:

Rýchlejšia tlač s Redukciou Dát

Čiernobiela tlač

Výber maximálnej tlačiteľnej plochy na stránke

Note Icon

The settings that you define in the Print dialog are valid only for the current print job that you start by clicking the Print button. If you want to change some options permanently, open - LibreOffice (application name) - Print.


Note Icon

Press Shift+F1 or choose Help - What's This? and point to any control element in the Print dialog to see an extended help text.


Náhľad

Náhľad ukazuje, ako bude vyzerať každý list papiera. Prechádzať všetkými listy môžete pomocou tlačidiel pod náhľadom.

Všeobecné

On the General tab page, you find the most important control elements for printing. You can define which contents of your document are to be printed. You can select the printer and open the Printer Settings dialog.

LibreOffice Writer / Calc / Impress / Draw / Math

The tab page with the same name as the current application can be used to define the contents, color, size, and pages to be printed. You define settings that are specific to the current document type.

Vzhľad strany

The Page Layout section can be used to save some sheets of paper by printing several pages onto each sheet of paper. You define the arrangement and size of output pages on the physical paper.

Zmeňte usporiadanie strán, ktoré sa majú tlačiť na každý list papiera. Náhľad ukáže, ako bude vyzerať každý výsledný list papiera.

For some document types, you can choose to print a brochure.

Tlač brožúry

Please support us!