Save as Template

Uloží aktuálny dokument ako šablónu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Templates - Save as Template.


Template Name

Zadajte názov šablóny.

Template Category

Vyberte kategóriu, do ktorej sa nová šablóna uloží.

Set as default template

Nová šablóna sa bude používať ako predvolená.

Please support us!