Save as Template

Uloží aktuálny dokument ako šablónu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Templates - Save as Template.


Enter Template Name

Zadajte názov šablóny.

Select Template Category

Vyberte kategóriu, do ktorej sa nová šablóna uloží.

Set as default template

Nová šablóna sa bude používať ako predvolená.

note

Templates added with this command appear automatically in the Template Manager. You can also use the Template Manager to import templates. Both methods are recommended for adding templates.


Please support us!