Address Book Source

Upravte priradenie polí a zdroj dát pre adresár.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Address Book Source.


Zdroj adres√°ra

Set the data source and data table for your address book.

Zdroj d√°t

Vyberte zdroj d√°t pre adres√°r.

Tabuńĺka

Vyberte tabuńĺku pre adres√°r.

Assign

Add a new data source to the Address Book Source list.

Priradenie pońĺa

Define the field assignments for your address book.

(Field name)

Zvońĺte pole v datab√°zovej tabuńĺke, ktor√© zodpoved√° z√°znamu v adres√°ri.

Please support us!