Všeobecné

Obsahuje základné informácie o súbore.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Properties - General tab.


Súbor

Zobrazuje názov súboru.

Typ:

Zobrazuje typ súboru aktuálneho dokumentu.

Umiestnenie:

Zobrazuje cestu a názov adresára, v ktorom je súbor uložený.

Veľkosť:

V poli je zobrazená veľkosť aktuálneho dokumentu v bajtoch.

Vytvorený:

Zobrazuje dátum a čas prvého uloženia súboru a jeho autora.

Zmenený:

Zobrazuje dátum a čas posledného uloženia vo formáte LibreOffice a autora zmeny.

Šablóna:

Displays the template that was used to create the file.

Digitálne podpísane:

Zobrazuje dátum a čas, kedy bol súbor naposledy podpísaný a meno autora, ktorý dokument podpísal.

Elektronický podpis

Opens the Digital Signatures dialog where you can manage digital signatures for the current document.

Vytlačený:

Zobrazuje dátum a čas poslednej tlače súboru a meno používateľa, ktorý ho vytlačil.

Celkový čas úprav:

Displays the amount of time that the file has been open for editing since the file was created. The editing time is updated when you save the file.

Číslo revízie:

Zobrazuje počet uložení súboru.

Apply User Data

Saves the user's full name with the file. You can edit the name by choosing - LibreOffice - User Data.

Vlastnosti nastaviť na pôvodné

Nastaví čas úprav na nulu, dátum vytvorenia na aktuálny dátum a čas a číslo verzie na 1. Tiež sa zmaže dátum úpravy a vytlačenia.

Please support us!