Popis

Obsahuje informácie s popisom dokumentu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Properties - Description tab.


Nadpis

Zadajte nadpis dokumentu.

Predmet

Zadajte predmet dokumentu. Pomocou predmetu je možné zoskupiť dokumenty s podobným obsahom.

Kľúčové slová

Vložte slová, ktoré sa použijú na indexovanie obsahu dokumentu. Kľúčové slová musia byť oddelené čiarkou. Kľúčové slovo môže obsahovať medzery alebo bodkočiarky.

Poznámky

Zadajte poznámku, ktorá pomôže identifikovať dokument.

tip

Title, Subject, and Keywords are exported to PDF files as PDF Document Properties. Entered values are exported and will appear in the corresponding fields in the PDF Document Properties Description.


Please support us!