Properties

Displays the properties for the current file, including statistics such as word count and the date the file was created.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose File - Properties.

From the tabbed interface:

Choose File - Properties.

From toolbars:

Icon Document Properties

Document Properties


The Properties dialog contains the following tab pages:

VŇ°eobecn√©

Obsahuje z√°kladn√© inform√°cie o s√ļbore.

Popis

Obsahuje inform√°cie s popisom dokumentu.

Vlastnosti s√ļboru

UmoŇĺn√≠ pridaŇ• vlastn√© polia s inform√°ciami do dokumentu.

VŇ°eobecn√©

Nastav√≠ moŇĺnosti zaheslovania aktu√°lneho dokumentu.

Text

VloŇĺ√≠ p√≠sma z dokumentu do aktu√°lneho s√ļboru.

Reset

Obnov√≠ zmeny vykonan√© na aktu√°lnej z√°loŇĺke na stav pri otvoren√≠ tohto dial√≥gov√©ho okna.

note

Depending on your access rights to the file, you might not see all of the tabs in the Properties dialog.


Please support us!