Vybrať cestu

Nastaví cestu k súboru.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Path selection button in various wizards.

Click Edit button for a few entries under - LibreOffice - Paths.


Vybrať

Zvolí označenú cestu.

Cesta:

Zadajte cestu alebo vyberte zo zoznamu.

Please support us!