Pracovný

Obsahuje kontaktné informácie umiestnené na vizitkách, ktoré používajú rozloženie z kategórie 'Vizitka, pracovný'. Rozloženie vizitiek je zvolené na záložke Vizitky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - New - Business Cards - Business tab.


Obchodné informácie

Zadajte kontaktné údaje, ktoré chcete použiť na vizitkách.

Note Icon

If you want to include your name on a business card, enter your name on the Private tab. Then choose a layout on the Business Cards tab that includes a name placeholder.


Spoločnosť

Zadajte názov svojej organizácie.

Spoločnosť (druhý riadok)

Vložte ďalšie informácie o vašej spoločnosti.

Motto

Vložte motto vašej spoločnosti.

Ulica

Zadajte ulicu.

PSČ

Zadajte PSČ.

Obec

Zadajte mesto, kde žijete.

Štát

Zadajte štát.

Krajina

Vložte názov krajiny, v ktorej sa vaša spoločnosť nachádza.

Umiestnenie

Zadajte svoju pozíciu v zamestnaní.

Phone

Vložte číslo vášho služobného telefónu.

Mobil

Vložte číslo vášho mobilného telefónu.

Fax

Zadajte svoje číslo faxu.

Domovská stránka

Vložte domovskú adresu vašej firmy.

Email

Type your e-mail address. For example, my.name@my.provider.com

Please support us!