Vizitky

Určite vzhľad svojich vizitiek.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - New - Business Cards - Business Cards tab.


Obsah

Vyberte rozloženie svojich vizitiek.

Select a business card category in AutoText - Section box, and then click a layout in the Content list.

Automatický text - sekcia

Select a business card category, and then click a layout in the Content list.

Náhľad poľa

Zobrazí ukážku aktuálneho výberu.

Please support us!