Štítky

Umožňuje vytvárať etikety. Etikety sa vytvárajú v textovom dokumente. Etikety môžete tlačiť pomocou preddefinovaného alebo vlastného formátu papiera.

Je tiež možné vytlačiť jeden šťítok alebo celý list štítkov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - New - Labels.


Štítky

Zadajte text štítku a vyberte veľkosť papiera.

Formát

Nastaví formát papiera.

Možnosti

Ďalšie možnosti nastavení štítkov alebo vizitiek, napr. synchronizácia textu a voľby tlačiarne .

Textový dokument

Vytvorí nový dokument na úpravu.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!