Nový

Vytvorí nový dokument LibreOffice.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - New.

New icon on the Standard bar (the icon shows the type of the new document).

Ikonka

Nový

+F


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

Šablóna je súbor, ktorý obsahuje prvky dokumentu, vrátane štýlov formátovania, pozadia, rámčeky, obrázky, polia, rozloženie stránky a text.

Ikonka

Názov

Funkcia

Ikonka

Textový dokument

Creates a new text document in LibreOffice Writer.

Ikonka

Zošit

Creates a new spreadsheet document in LibreOffice Calc.

Ikonka

Prezentácia

Creates a new presentation document in LibreOffice Impress.

Ikonka

Kresba

Creates a new drawing document in LibreOffice Draw.

Ikonka

Databáza

Opens the Database Wizard to create a database file.

Ikonka

HTML dokument

Vytvoriť nový HTML dokument.

Ikonka

Dokument XML formulára

Vytvorí nový dokument XForms.

Ikonka

Hlavný dokument

Vytvorí nový hlavný dokument.

Ikonka

Vzorec

Creates a new formula document in LibreOffice Math.

Ikonka

Štítky

Opens the Labels dialog where you can set the options for your labels, and then creates a new text document for the labels in LibreOffice Writer.

Ikonka

Vizitky

Opens the Business Cards dialog where you can set the options for your business cards, and then creates a new text document in LibreOffice Writer.

Ikonka

Šablóny

Creates a new document using an existing template.


Please support us!