Zobrazenie a skrytie ukotvených okien

Every docked window has an icon to control the display properties of the window.

Na zobrazenie, alebo ukrytie ukotveného okna kliknite na ikonu.

Automaticky ukázať, alebo automaticky skryť ukotvené okno.

Môžete kliknúť na okraj skrytého ukotveného okna a otvoriť ho.

Ukotvené okno sa zavrie automaticky, ak premiestnite ukazovateľ myšky mimo okna.

Viacnásobné ukotvené okná pôsobia ako jednodielne okno v Automatickom režime zobrazenia.

Ťahaj a pusť

Ak ťaháte objekt cez okraj ukrytého ukotveného okna, okno sa otvára v Automatickom režime zobrazenia.

Please support us!