MoĹľnosti pre ASCII filter

Môžete presne určiť ktoré nastavenia, oko sú základný font, jazyk, súbor znakov, alebo zalomenie, budú importované, alebo exportované s textom dokumentu. Dialóg sa zobrazí. ak načítate súbor ASCII znakov s filtrom "Kódovaný text", alebo, ak ukladáte dokument prvý krát, alebo ak vyberiete "uložiť ako" s iným názvom.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Menu File - Open, File type Text Encoded selected.

Menu File - Save As, File type Text Encoded selected.


Vlastnosti

Definuje nastavenia pre import, alebo export sĂşborov. Ak exportujete len sĂşbor znakov, koniec odseku mĂ´Ĺľe byĹĄ definovanĂ˝.

Znaková sada

UrÄŤuje znakovĂş sadu sĂşboru na exportovanie alebo importovanie.

Include byte-order mark

For Unicode character set only, a byte order mark (BOM) is a sequence of bytes used to indicate Unicode encoding of a text file. The presence of the UTF-8 BOM is optional and may cause problems with some software, especially legacy software not designed to handle UTF-8.

Východzie písma

Nastavením predvoleného písma určíte, že text sa má zobrazovať v konkrétnom písme. Predvolené písma je možné zvoliť iba pri importovaní.

Jazyk

Určuje jazyk textu, ak ešte nebol definovaný. Toto nastavenie je k dispozícii iba pri importovaní.

Zalomenie odseku

Definujte typ konca odseku pre textovĂ˝ riadok.

CR & LF

Odsek ukončí znakmi „Carriage Return“ a „Linefeed“. Táto možnosť je predvolená.

CR

Odsek ukončí znakom „Carriage Return“.

LF

Odsek ukončí znakom „Linefeed“.

Please support us!