Exportovať textový súbor

The Export text files dialog allows you to define the export options for text files. The dialog will be displayed if you save spreadsheet data as file type "Text CSV", and if the Edit filter settings check box is marked in the Save As dialog.

Možnosti poľa

Definuje oddeľovač poľa, oddeľovač textu a súbor znakov, ktorý je v používaný pre export textu.

Znaková sada

Určuje znakovú sadu na exportovanie textu.

Oddeľovač polí­

Vyberte alebo zadajte oddeľovač, ktorý oddeľuje dátové polia.

Oddeľovač textu

Vyberte alebo zadajte oddeľovač textu, ktorý ohraničuje každé dátové pole.

Quote all text cells

Exportuje všetky textové bunky s úvodnými a koncovými znakmi úvodzoviek, ako sú nastavené v poli Oddeľovač textu. Ak nie je zaškrtnuté, úvodzovky sa použijú iba pre tie textové bunky, ktoré obsahujú znak oddeľovača textu.

Save cell content as shown

Predvolene povolené, dáta sa budú ukladať tak, ako sú zobrazené, vrátane použitých formátov čísel. Ak toto políčko nie je označené, uloží sa obsah nespracovaných dát, tak ako v starších verziách softvéru.

Warning Icon

Depending on the number format, saving cell content as shown may write values that during an import cannot be interpreted as numerical values anymore.


Fixná šírka stľpca

Exportuje všetky dátové polia s pevnou šírkou.

Please support us!