Menu Commands

Note Icon

Ak chcete používať príkazy menu musí byť zvolené okno obsahujúce dokument s ktorým chcete pracovať. Obdobne musíte zvoliť objekt v dokumente aby ste mohli používať príkazy menu priradené k objektu.


Warning Icon

Ponuky sú kontextovo závislé. To znamená, že sú prístupné len tie položky menu, ktoré sa týkajú aktuálne vykonávanej práce. Ak je ukazovateľ umiestnený v texte, potom sú prístupné všetky položky menu, ktorý sú potrebné pre editáciu textu. Ak ste vybrali grafiku v dokumente, potom uvidíte všetky položky menu, ktoré môžu byť použité na úpravu grafiky.


Please support us!