Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

From the context menu:

From the sheet navigation bar:

From the tabbed interface:

From toolbars:

From the keyboard:

From the start center:

From the status bar:

From the sidebar:

Open file with example:

Icon Font Color

Farba písma

Icon Line spacing: 1

Riadkovanie: 1

Icon Line spacing: 1.5

Riadkovanie: 1.5

Icon Line spacing: 2

Riadkovanie: 2

Icon Superscript

Horný index

Icon Subscript

Dolný index

Icon Line Style

Štýl čiary

Icon Line Color

Farba čiary

Icon Line Thickness

Line Thickness

Icon Area Style / Filling

Štýl oblasti / výplň

Icon Align Top

Zarovnať nahor

Icon Align Bottom

Zarovnať dole

Icon Align Center Vertically

Zarovnať zvisle na stred

Icon Apply

Použiť

Icon Cancel

Zrušiť

Icon Up One Level

O úroveň vyššie

Icon Create New Directory

Vytvoriť nový adresár

Icon Up One Level

O úroveň vyššie

Icon Create New Folder

Vytvoriť nový priečinok

Icon Go to the previous comment

Go to the previous comment

Icon Go to the next comment

Go to the next comment

Icon Open File

Otvoriť súbor

Icon Flip Vertically

Flip Vertically

Icon Flip Horizontally

Flip Horizontally

From the menu bar:

Choose View - Grid and Helplines - Display Grid.

From toolbars:

Icon Display Grid

Display Grid

From the menu bar:

Choose View - Grid and Helplines - Snap to Grid.

From toolbars:

Icon Snap to Grid

Snap to Grid

Icon Save As

Uložiť ako

Icon Export Directly as PDF

Export priamo do PDF

Please support us!