Pre prístup k tomuto príkazu...

Open file with example:

Ikonka

Farba písma

Ikonka

Riadkovanie: 1

Ikonka

Riadkovanie: 1.5

Ikonka

Riadkovanie: 2

Ikonka

Horný index

Ikonka

Dolný index

Ikonka

Štýl čiary

Ikonka

Farba čiary

Ikonka

Šírka čiary

Ikonka

Štýl oblasti / výplň

Ikonka

Zarovnať nahor

Ikonka

Zarovnať dole

Ikonka

Zarovnať zvisle na stred

Ikonka

Použiť

Ikonka

Zrušiť

Ikonka

O úroveň vyššie

Ikonka

Vytvoriť nový adresár

Ikonka

O úroveň vyššie

Ikonka

Vytvoriť nový priečinok

Ikonka

Go to the previous comment

Ikonka

Go to the next comment

Ikonka

Otvoriť súbor

Ikonka

Uložiť ako

Ikonka

Export priamo do PDF

Please support us!