Insert

This menu allows you to insert elements, such as graphics and guides, into Draw documents.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Chart

Inserts a chart based on data from a cell or table range or with default data.

Table

Vloží novú tabuľku do aktuálneho snímku alebo stránky.

Nový

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Insert Snap Point/Line

Vloží riadiaci bod alebo riadiacu čiaru (známu tiež ako vodítko), ktoré vám umožnia rýchle zarovnávať objekty.

Layer

Inserts a new layer or modify a layer in the document. Layers are only available in Draw, not in Impress.

Text Box

Insert a text box

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Floating Frame

Vloží plávajúci rámec do aktuálneho dokumentu. Plávajúce rámce sa v dokumentoch HTML používajú na zobrazenie obsahu iného súboru.

FontWork

You can use Fontwork to create graphical text art objects.

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Special Character

Umožňuje používateľovi vložiť znaky z rozsahu symbolov nájdených v nainštalovaných písmach.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like no-break space, soft hyphen, and zero-width space.

Page Number

Insert a text box with the current page number.

Polia

Zoznam najpoužívanejších polí, ktoré môžete vkladať do snímky.

Ovládacie prvky formulára

This submenu contains form controls like a textbox, checkbox, option button, and listbox that can be inserted into the document.

Please support us!