Panely nástrojov

Táto časť poskytuje prehľad panelov nástrojov dostupných v LibreOffice Draw.

This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

Štandardný panel

Štandardný panel je dostupný v každej aplikácii LibreOffice.

Kresba

Panel Kresba obsahuje hlavné nástroje pre kreslenie.

Vlastnosti nakresleného objektu

Panel čiar a výplne obsahuje príkazy pre aktuálny mód úprav.

Panel Tabuľka

Panel Tabuľka obsahuje funkcie, ktoré potrebujete na prácu s tabuľkou. Zobrazí sa, pokiaľ umiestnite kurzor do tabuľky.

Panel Formátovanie textu

Panel formátovania textu zobrazíte umiestnením kurzora dovnútra textového objektu.

Panel nástrojov Obrázok

Pomocou panelu nástrojov Obrázok môžete nastaviť farbu, kontrast a jas vybraných grafických objektov.

Panel Upraviť body

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

Panel možností

Panel Možnosti je možné zobraziť pomocou ponuky Zobraziť - Panely nástrojov - Prispôsobiť.

Zatvoriť

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Stavový panel

Stavový panel zobrazuje informácie a vašom dokumente a aktuálne zvolenom objekte. Dvojité kliknutie na niektoré položky stavového riadku otvorí zodpovedajúce dialógové okno.

3D-Settings

The 3D Settings toolbar controls properties of selected 3D objects.

Písmomaľba

Panel nástrojov písmomaľby sa otvorí, keď vyberiete objekt písmomaľby.

Vložiť

Please support us!