Adding Text

Do kresby alebo prezentácie je možné pridať niekoľko druhov textu:

Adding a Text Box

 1. Click the Text iconIcon and move the mouse pointer to where you want to enter the text box.

 2. Drag a text box to the size you want in your document.

 3. Type or paste your text into the text box.

Double-click the text to edit it or to format text properties, such as font size or font color. Click the border of the text box to edit the object properties, such as border color or arranging in front or behind other objects.

Prispôsobenie textu rozmeru rámca

 1. Create a text box as described in the steps above.

 2. Keď je označený textový objekt, zvoľte Formát - Text. Otvorí sa dialóg Text.

 3. Na záložke Text zrušte zaškrtnutie políčka Prispôsobiť výšku textu a potom zaškrtnite políčko Prispôsobiť do rámca. Kliknite na OK.

 4. Now you can resize the text box to change the size and shape of the text characters.

Text zviazaný s grafikou

Dvojklikom na objekt je možné text pridať do ktoréhokoľvek grafického objektu.

Na určenie pozície textu použite nastavenie v dialógu Formát - Text.

 1. For example, click the arrow next to the Callouts iconIcon to open the Callouts toolbar.

 2. Vyberte bublinu a umiestnite ukazovateľ myši na miesto, kde chcete začiatok bubliny.

 3. Potiahnutím nakreslite bublinu.

 4. Zadajte text.

Kopírovanie textu

 1. Označte text v dokumente vo Writeri.

 2. Skopírujte text do schránky (Upraviť - Kopírovať).

 3. Kliknite na stránku alebo objekt, kam chcete text vložiť.

 4. Vložte text pomocou Upraviť - Vložiť alebo Upraviť - Vložiť inak....

  Pri použití príkazu Vložiť inak... si treba vybrať, v akom formáte sa text vloží. V závislosti na formáte textu budú skopírované rôzne vlastnosti.

Import textu

 1. Kliknite na stranu alebo objekt, kam chcete text importovať.

 2. Zvoľte Vložiť - Súbor....

 3. Zvoľte textový súbor (*.txt) alebo HTML súbor a kliknite na Vložiť. Otvorí sa dialóg Vložiť text. Kliknutím na OK text vložíte.

Please support us!