Inštrukcie pre použitie LibreOffice Draw

On the help page for LibreOffice general you can find instructions that are applicable to all modules, such as working with windows and menus, customizing LibreOffice, data sources, Gallery, and drag and drop.

Ak potrebujete pomôcť s iným modulom, zmeňte v pomocníkovi modul vybraním modulu v hornej rolovacej časti.

Úprava a zoskupovanie objektov

Usporiadanie a zarovnanie objektov

Prechod tvarov dvoch objektov

Kresba výsek a odsek

Duplikovanie objektov

Zoskupenie objektov

Skladanie objektov a konštrukcia tvarov

Spájanie čiar

Skladanie 3D objektov

Otáčanie objektov

Úprava farieb a textúr

Definícia vlastných farieb

Nahradzovanie farieb

Vytvorenie farebného prechodu

Úprava textu

Adding Text

Fontwork For Graphical Text Art

Práca s vrstvami

Changing and Adding a Master

Changing the Background Fill

About Layers

Insert or Modify Layer

Moving Objects to a Different Layer

Working With Layers

Presúvanie objektov

Rôzne

Klávesové skratky pre objekty kresby

Vloženie obrázku

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Kopírovanie obrázkov z galérie

Vkladanie objektov z Galérie

Použitie štýlov čiar pomocou panelu nástrojov

Defining Arrow Styles

Definovanie Štýlov čiar

Using Gluepoints

Please support us!