Skladanie 3D objektov

3D objects that each form a 3D scene can be combined into a single 3D scene.

Ak chcete zložiť 3D objekty:

  1. Pomocou panelu nástrojov 3D objekty vložte nejaký 3D objekt (napr. kocku).

  2. Vložte druhý, o niečo väčší 3D objekt (napr. guľu).

  3. Označte druhý 3D objekt (guľu) a zvoľte Upraviť - Vystrihnúť.

  4. Dvojklikom na prvý objekt (kocku) vstúpite do jeho skupiny.

  5. Vyberte Upraviť - Vložiť. Obidva objekty sú teraz súčasťou jednej skupiny. Ak chcete, je možné upravovať jednotlivé objekty alebo meniť ich pozíciu v skupine.

  6. Dvojklikom mimo skupiny zo skupiny vyjdete.

Note Icon

Robiť prienik alebo rozdiel 3D objektov nie je možné.


Please support us!