Spájanie čiar

Keď spojíte čiary, zakreslí sa medzi susednými koncami čiara.

Ak chcete spojiť čiary:

  1. Označte dve alebo viac čiar.

  2. Right-click and choose Shape - Connect.

Ak chcete vytvoriť uzavretý objekt, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte Uzavrieť objekt.

Note Icon

Príkaz Uzavrieť objekt je možné použiť len na spojené čiary, Čiary voľnou rukou alebo nevyplnené krivky.


Please support us!