Zoskupenie objektov

Niekoľko objektov sa dá zložiť do skupiny tak, že sa budú správať ako jeden objekt. Všetky objekty v skupine sa dajú presúvať alebo upravovať ako jeden objekt. Tiež je možné zmeniť vlastnosti (napr. farbu výplne, šírku čiar) všetkých objektov skupiny ako celku alebo jednotlivých objektov v skupine. Skupiny môžu byť dočasné alebo trvalé:

Skupiny môžu byť súčasťou iných skupín. Zmeny vykonané so skupinou neovplyvnia relatívnu pozíciu jednotlivých objektov v skupine.

Ak chcete zoskupiť objekty:

Ikonka

Select the objects you want to group and choose Shape - Group - Group.

Napríklad je možné zoskupiť všetky objekty v logu spoločnosti a meniť veľkosť logá ako jediného objektu.

Keď objekty zoskupíte, označením ktorejkoľvek časti skupiny vyberiete celú skupinu.

Výber objektov v skupine

Ikonka

Jednotlivé objekty skupiny je možné označiť, keď vstúpite do skupiny. Do skupiny vstúpite dvojklikom a potom kliknutím označíte objekt. V tomto režime sa dajú pridávať a odoberať objekty zo skupiny. Objekty, ktoré nie sú súčasťou skupiny, sú zošednuté.

Ikonka

Ak chcete skupinu opustiť, Kliknite kdekoľvek mimo nej.

Please support us!