Duplikovanie objektov

Dajú sa vytvárať viacnásobné kópie objektu. Kópie môžu byť rovnaké, alebo sa môžu líšiť veľkosťou, farbou, natočením a umiestnením.

Nasledujúci príklad vytvorí stĺpec mincí tak, že niekoľkokrát skopíruje jednu elipsu.

  1. Pomocou nástroja Elipsa nakreslite vyplnenú žltú elipsu.

  2. Označte elipsu a zvoľte príkaz Upraviť - Duplikovať.

  3. Zadajte 12 ako Počet kópií.

  4. Zadajte zápornú hodnotu do políčok Šírka a Výška, aby sa mince postupne zmenšovali.

  5. Ak chcete určiť farebný prechod, vyberte inú farbu v políčkach Začiatok a Koniec. Farba v políčku Začiatok platí pre objekt, ktorý duplikujete.

  6. Kliknutím na OK vytvoríte duplikáty.

Please support us!