Kresba výsek a odsek

Panel nástrojov Elipsa obsahuje nástroje na kreslenie elíps a kruhov. Tak isto sa dajú kresliť výseky a odseky kruhov a elíps.

Ak chcete nakresliť výsek kruhu alebo elipsy:

 1. Otvorte panel nástrojov Elipsy a kliknite na ikonu Kruhový výsek alebo Eliptický výsek Ikona. Ukazovateľ myši sa zmení na krížik s malou ikonou výseku.

 2. Umiestnite ukazovateľ na miesto, kde chcete kresliť okraj kruhu, a potiahnutím vytvorte kruh.

  Tip Icon

  To create a circle by dragging from the center, press while dragging.


 3. Keď bude mať kruh žiadanú veľkosť, pustite tlačidlo myši. V kruhu sa objaví čiara zodpovedajúca polomeru kruhu.

 4. Umiestnite ukazovateľ myši na miesto, kde chcete mať začiatok výseku, a kliknite.

  Note Icon

  Keďže je čiara na určenie výseku obmedzená len na kruh, je možné kliknúť kamkoľvek do dokumentu.


 5. Umiestnite ukazovateľ na miesto, kde chcete výsek ukončiť, a kliknite. Zobrazí sa kompletný výsek.

Ak chcete nakresliť odsek kruhu alebo elipsy, postupujte podľa krokov na vytvorenie výseku.

Ak chcete nakresliť oblúk založený na elipse, vyberte ikonu oblúku a postupujte podľa rovnakých krokov ako pri vytváraní výseku.

Please support us!