Skladanie objektov a konštrukcia tvarov

Zložené objekty sa správajú ako zoskupené objekty s tým rozdielom, že nie je možné upravovať jednotlivé objekty skupiny.

Note Icon

Skladať je možné len 2D objekty.


Ak chcete skladať 2D objekty:

  1. Označte dva alebo viac 2D objektov.

  2. Choose Shape - Combine.

Na rozdiel od zoskupených objektov, zložený objekt preberie vlastnosti najnižšieho objektu. Zložené objekty je možné rozdeliť, ale pôvodné vlastnosti objektov sa stratia.

Keď zložíte objekty, na miestach, kde sa objekty prekrývajú, sa objavia diery.

Ukážka skladania objektov

Na obrázku sú vľavo pôvodné objekty a vpravo tie isté objekty po zložení.

Konštrukcia tvarov

Tvary je možné vytvárať pomocou príkazov Tvary - Zlúčiť, Odčítať a Prienik aplikovaných na dva alebo viac objektov.

Note Icon

Príkazy z ponuky Tvary fungujú len pre 2D objekty.


Vytvorené tvary prijmú vlastnosti najnižšieho objektu.

Ak chcete vytvoriť tvar:

  1. Označte dva alebo viac 2D objektov.

  2. Choose Shape and one of the following:

Príkazy Tvary

V nasledujúcom obrázku sú vľavo pôvodné objekty a vpravo upravené tvary.

Tvary - Zlúčiť

Ukážka zlučovania útvarov

Pridá oblasť označených objektov k oblasti najnižšieho objektu.

Tvary - Odčítať

Ukážka odčítania útvarov

Odčíta oblasť označených objektov od oblasti najnižšieho objektu.

Tvary - Prienik

Ukážka prieniku útvarov

Prekrývajúce sa oblasti označených objektov vytvoria nový tvar.

Oblasť mimo prekrytých častí sa odstráni.

Please support us!