Klávesové skratky pre kreslenie

Nasledujúca časť pomocníka obsahuje zoznam klávesových skratiek, ktoré sa používajú v dokumentoch s kresbami.

Okrem týchto klávesových skratiek sa dajú použiť aj všeobecné klávesové skratky LibreOffice.

Note Icon

Niektoré klávesové skratky môže používať váš systém. Tieto skratky preto nie sú LibreOffice k dispozícii. Skúste zmeniť nastavenie klávesových skratiek v LibreOffice ( Nástroje - Prispôsobiť - Klávesnica ) alebo vo svojom systéme.


Funkčné klávesy pre kresby

Klávesové skratky

Výsledok

F2

Pridať alebo upraviť text.

F3

Otvorí skupinu na úpravu jednotlivých objektov.

+F3

Uzavrie skupinu na úpravu jednotlivých objektov.

Shift+F3

Otvorí dialóg Duplikovať.

F4

Otvorí dialóg Pozícia a veľkosť.

F5

Otvorí Navigátor.

F6

Kontrola pravopisu.

+F7

Otvorí Slovník synoným.

F8

Zapnúť/vypnúť režim Upraviť body

+Shift+F8

Prispôsobiť text rozmerom okna.

Opens Styles window.


klávesové skratky pre kresby

Klávesové skratky

Výsledok

Klávesa plus(+)

Zväčšiť.

Klávesa mínus(-)

Zmenšiť.

Klávesa krát (*) (numerická klávesnica)

Zmení veľkosť strany tak, aby na obrazovke bolo vidieť celú stranu.

Klávesa delenia (/) (numerická klávesnica)

Zobrazí aktuálny výber.

+Shift+G

Zoskupí označené objekty.

Shift++A

Zruší zoskupenie označených objektov.

+Shift+K

Zoskupí označené objekty.

+Shift+K

Rozloží označené zoskupené objekty.

+Shift+ +

Preniesť dopredu.

+ +

Preniesť bližšie.

+ -

Preniesť ďalej.

+Shift+ -

Preniesť dozadu.


Klávesové skratky špecifické pre kresby

Klávesové skratky

Výsledok

Strana nahor

Skočiť na predchádzajúcu stranu

Posunúť str.

Preskočiť na nasledujúcu stranu

+Page Up

Prepnúť na predchádzajúcu vrstvu

+Page Down

Prepnúť na nasledujúcu vrstvu

Šípka

Posunie vybraný objekt v smere šípky.

+Arrow Key

Posunie stranu v smere šípky.

-click while dragging an object. Note: this shortcut key works only when the Copy when moving option in - LibreOffice Draw - General is enabled (it is enabled by default).

Pri pustení tlačidla myši vytvorí kópiu objektu ťahaného myšou.

+Enter with keyboard focus (F6) on a drawing object icon on Tools bar

Vloží do stredu aktuálneho pohľadu objekt kresby implicitnej veľkosti.

Shift + F10

Otvorí kontextové menu vybraného objektu.

F2

Prepne do textového režimu.

Enter

Ak je označený textový objekt, prepne do textového režimu.

+Enter

Ak je vybraný textový objekt, prepne do textového režimu. Ak neexistuje žiadny textový objekt, alebo ste už prešli všetky textové objekty na strane, bude vložená nová strana.

Press the key and drag with the mouse to draw or resize an object from the center of the object outward.

+ click on an object

Označí objekt za aktuálne označeným objektom.

+Shift+click an object

Označí objekt pred aktuálne označeným objektom.

Klávesu Shift pri výbere objektu

Pridá alebo odoberie objekt z/do označeného výberu.

Shift+ drag while moving an object

Pohyb vybraného objektu je obmedzený na násobky 45 stupňov.

Shift ťahať myšou pri vytváraní alebo zmene veľkosti objektu

Constrains the size to keep the object's aspect ratio.

Tabulátor

Prepína medzi objektmi na strane v poradí, v akom boli vytvorené.

Shift + Tab

Prepína medzi objektmi na strane v opačnom poradí, v akom boli vytvorené.

Esc

Ukončí aktuálny režim.


Klávesové skratky pre LibreOffice Impress

Zoznam klávesových skratiek v LibreOffice Impress.

V LibreOffice môžete tiež použiť všeobecné klávesové skratky.

Note Icon

Niektoré klávesové skratky môže používať váš systém. Tieto skratky preto nie sú LibreOffice k dispozícii. Skúste zmeniť nastavenie klávesových skratiek v LibreOffice ( Nástroje - Prispôsobiť - Klávesnica ) alebo vo svojom systéme.


Navigating with the Keyboard in Slide Sorter and Slide Pane

Klávesové skratky

Výsledok

Home/End

Set the focus to the first/last slide.

Left/Right arrow keys or Page Up/Down

Set the focus to the next/previous slide.

+Shift+PageDown

Move selected slides down one position in Slide Sorter list. If you select multiple slides, they are moved together with the last selected slide in the list.

+Shift+PageUp

Move selected slides up one position. If you select multiple slides, they are moved together with the first selected slide in the list.

+Shift+End

Move selected slides to end of Slide Sorter list.

+Shift+Home

Move selected slides to start of Slide Sorter list.

Enter

Change to Normal Mode with the active slide when in Slide Sorter. Add a new slide when in Slide Pane.


Please support us!