Insert Layer

Inserts a new layer in the document. Layers are only available in Draw, not in Impress.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Vložiť - Vrstva (len v LibreOffice Draw)

Otvorte miestne menu záložiek vrstvy a zvoľte Vložiť vrstvu (len LibreOffice Draw)


note

To select a layer, click the corresponding tab at the bottom of the workspace.


Name

Zadajte názov novej vrstvy.

Title

Zadajte názov vrstvy.

Description

Zadajte popis vrstvy.

Properties

Set the properties for the new layer.

Visible

Zobraziť alebo skryť vrstvu.

Printable

Pri tlači tlačte alebo ignorujte túto konkrétnu vrstvu.

Locked

Zabráni úpravám prvkov vo vrstve.

Please support us!