Data sources in LibreOffice

Selecting the Address Book

V LibreOffice je možné registrovať rôzne zdroje dát. Potom máte k dispozícii obsah dátových polí pre rôzne pole a ovládacie prvky v dokumentoch. Takým zdrojom dát je napríklad systémová databáza kontaktov.

Šablóny a sprievodcovia používajú v LibreOffice pre obsah databázy kontaktov pole. Pri aktivácii sa bežné polia v šablónach automaticky nahradia poľami zo zdroja dát.

To select the address book that you want to use, choose Tools - Address Book Source.

Opening a Data Source

Please support us!